Upravno Vijeće

ilustracija-upravno-vijece-c

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.
Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

UPRAVNO VIJEĆE

– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
– predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
– predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
– odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
– obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Stankovci ima pet članova, a čine ga:
tri člana iz reda osnivača (Margareta Šarlija, Anita Dubravica i Martina Dubravica),
jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga (Marina Savić),
jedan člana iz reda odgojitelja – Antonija Zubčić.

Izvješće o rezultatu izbora za člana u Upravnog vijeća kojeg biraju roditelji možete preuzeti ovdje.

OBAVIJESTI