UPISI PO NOVOM PROGRAMU U DJEČJI VRTIĆ STANKOVCI

kids-4150440_640

Poštovani roditelji/skrbnici,

Otvoreni su upisi djece predškolske i rane dobi u Dječji vrtić Stankovci čiji je Osnivač Općina Stankovci za pedagošku godinu 2023/2024.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).

Molimo vas svu dokumentaciju uz popunjene i potpisane:

Na sljedećoj poveznici pronaći ćete informacije o sudjelovanju roditelja-korinsika usluga u cijeni vrtića:

Odluka o mjerilima za naplatu usluge DV Stankovci od roditelja-korisnika usluga

Upisi traju 10 dana, počevši od 16.03.2023. godine u vremenu od 08:00 – 10:00h predajom dokumentacije u Dječji Vrtić Stankovci, Stankovci 137.

Napomena:

Potrebnu dokumentaciju i zahtjev za upis trebaju dostaviti i trenutno upisana djeca.

Rad po novom programu počinje odmah po otvaranju novog objekta.

OBAVIJESTI