O NAMA

Dječji vrtić u Stankovcima kao predškolska ustanova  od 1989. godine u sastavu  je Dječjeg vrtića Benkovac.

Zbog ratnih djelovanja vrtić nije radio od rujna 1991. godine pa sve do rujna 1995. godine.

Dječji vrtić u Stankovcima Odlukom Općinskog poglavarstva Općine Stankovci od 8. kolovoza 1997. godine odvaja se od Dječjeg vrtića Benkovac i pripaja OŠ „Petar Zoranić Stankovci“.

Nakon toga, Odlukom o osnivanju Općinskog vijeća Općine Stankovci od 10. studenog 1999. godine osniva se Dječji vrtić „STANKOVCI“ kao samostalna ustanova za predškolski odgoj.

Rješenjem Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji od 18. veljače 2002. godine, Dječjem vrtiću „Stankovci“ odobren je početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja.

Prva ravnateljica vrtića bila je Marija Dubravica.

Sjedište vrtića je u Stankovcima, Stankovci 137.

U vrtiću je zaposleno troje djelatnika.