Upravno Vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.